organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE "PRZYSZŁOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA" - RUSIEC

 • KRS:0000314891
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE "PRZYSZŁOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA"
 • Adres:97-438 RUSIEC, WIELUŃSKA 33
 • Miasto:RUSIEC
 • Gmina:RUSIEC
 • Powiat:BEŁCHATOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-09
 • Konto bankowe:89926400090000218920000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE