organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE EDUKACJI I WYCHOWANIA "NASZE LOTNISKO" - CHOJNA

 • KRS:0000321760
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE EDUKACJI I WYCHOWANIA "NASZE LOTNISKO"
 • Adres:74-500 CHOJNA, GEN. SIKORSKIEGO 9N
 • Miasto:CHOJNA
 • Gmina:CHOJNA
 • Powiat:GRYFIŃSKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-02-18
 • Konto bankowe:79102048120000060200931204
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE