organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" - WAŁCZ

 • KRS:0000106429
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH"
 • Adres:78-600 WAŁCZ, NOWOMIEJSKA 2
 • Miasto:WAŁCZ
 • Gmina:WAŁCZ
 • Powiat:WAŁECKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-18
 • Adres WWW:http://www.usmiech.walcz.pl
 • Konto bankowe:42102028470000150200071910
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WAŁCZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE