organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA - SŁUPCA

 • KRS:0000027843
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA
 • Adres:62-400 SŁUPCA, POZNAŃSKA 20
 • Miasto:SŁUPCA
 • Gmina:SŁUPCA
 • Powiat:SŁUPECKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-22
 • Konto bankowe:02854200010005821602211683
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SŁUPCA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE