organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "SZANSA" - GŁOGÓW

 • KRS:0000048342
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "SZANSA"
 • Adres:67-200 GŁOGÓW, PERSEUSZA 13
 • Miasto:GŁOGÓW
 • Gmina:GŁOGÓW
 • Powiat:GŁOGOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-17
 • Adres WWW:http://www.szansa.glogow.org
 • Konto bankowe:14160014620008030332063001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GŁOGÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE