organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI..." - PIOTROWICE

  • KRS:0000013683
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI..."
  • Adres:27-630 ZAWICHOST,
  • Miasto:PIOTROWICE
  • Gmina:ZAWICHOST
  • Powiat:SANDOMIERSKI
  • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2008-01-14
  • Konto bankowe:38942900042006010033470001
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE