organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ" - STRONIE ŚLĄSKIE

 • KRS:0000147688
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ"
 • Adres:57 - 350 STRONIE ŚLĄSKIE, MORAWKA 1
 • Miasto:STRONIE ŚLĄSKIE
 • Gmina:STRONIE ŚLĄSKIE
 • Powiat:KŁODZKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-16
 • Konto bankowe:92958800044201151420000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STRONIE ŚLĄSKIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE