organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO" - NOWY SĄCZ

 • KRS:0000032935
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO"
 • Adres:33-300 NOWY SĄCZ, J. DŁUGOSZA 5
 • Miasto:NOWY SĄCZ
 • Gmina:M. NOWY SĄCZ
 • Powiat:M. NOWY SĄCZ
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-28
 • Adres WWW:http://scherzo.art.pl
 • Konto bankowe:90102034530000890200587113
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NOWY SĄCZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE