organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "CARITAS CHRYSTI" - BRANICE

 • KRS:0000230546
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "CARITAS CHRYSTI"
 • Adres:48-140 BRANICE, SŁOWACKIEGO 3 / 14
 • Miasto:BRANICE
 • Gmina:BRANICE
 • Powiat:GŁUBCZYCKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-15
 • Adres WWW:http://www.caritaschrysti-branice.com
 • Konto bankowe:04886700052001000008110001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BRANICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE