organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA" - BYDGOSZCZ

 • KRS:0000012365
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA"
 • Adres:85-088 BYDGOSZCZ, M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 56 A
 • Miasto:BYDGOSZCZ
 • Gmina:M. BYDGOSZCZ
 • Powiat:M. BYDGOSZCZ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-12
 • Adres WWW:http://www.sbd.org.pl
 • Konto bankowe:16109010720000000115131363
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BYDGOSZCZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE