organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE "MAZURSKA KRAINA" - GIŻE

 • KRS:0000052104
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE "MAZURSKA KRAINA"
 • Adres:19-411 ŚWIĘTAJNO, 7
 • Miasto:GIŻE
 • Gmina:ŚWIĘTAJNO
 • Powiat:OLECKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-07
 • Konto bankowe:30933900060000000654320001
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE