organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, SYMPATYKÓW, PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA "KAŁYNA" - BARTOSZYCE

 • KRS:0000208516
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, SYMPATYKÓW, PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA "KAŁYNA"
 • Adres:11-200 BARTOSZYCE, LEŚNA 1 / 1
 • Miasto:BARTOSZYCE
 • Gmina:BARTOSZYCE
 • Powiat:BARTOSZYCKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-07
 • Konto bankowe:80885500042001000163910001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BARTOSZYCE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE