organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBICY "SZANSA" - DĘBICA

 • KRS:0000229658
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBICY "SZANSA"
 • Adres:39-200 DĘBICA, RZESZOWSKA 78
 • Miasto:DĘBICA
 • Gmina:DĘBICA
 • Powiat:DĘBICKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-12
 • Konto bankowe:75249000050000450047864260
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DĘBICA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE