organizacje pożytku publicznego

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY - POMNIKA JANA PAWŁA II - BYDGOSZCZ

 • KRS:0000021673
 • Nazwa: SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY - POMNIKA JANA PAWŁA II
 • Adres:85-120 BYDGOSZCZ, NOWODWORSKA 17
 • Miasto:BYDGOSZCZ
 • Gmina:M. BYDGOSZCZ
 • Powiat:M. BYDGOSZCZ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-06-15
 • Konto bankowe:61203000451110000001048450
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BYDGOSZCZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE