organizacje pożytku publicznego

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" - ŁOMŻA

 • KRS:0000048046
 • Nazwa: SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"
 • Adres:18-400 ŁOMŻA, WOJSKA POLSKIEGO 29 A
 • Miasto:ŁOMŻA
 • Gmina:M. ŁOMŻA
 • Powiat:M. ŁOMŻA
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-16
 • Adres WWW:http://www.sosedukator.pl
 • Konto bankowe:57249000050000453058573476
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁOMŻA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE