organizacje pożytku publicznego

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I" - TYCHY

 • KRS:0000039927
 • Nazwa: SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I"
 • Adres:43-100 TYCHY, NAŁKOWSKIEJ 19
 • Miasto:TYCHY
 • Gmina:M. TYCHY
 • Powiat:M. TYCHY
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-28
 • Adres WWW:http://hospicjum.tychy.pl
 • Konto bankowe:38102025280000090200148023
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TYCHY
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE