organizacje pożytku publicznego

SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA - SANOK

 • KRS:0000095501
 • Nazwa: SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA
 • Adres:38-500 SANOK, KONARSKIEGO 26
 • Miasto:SANOK
 • Gmina:SANOK
 • Powiat:SANOCKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-27
 • Konto bankowe:02864200022001000012380001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SANOK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE