organizacje pożytku publicznego

"RUCH SAMORZĄDOWY IM. PROF. MARIANA FALSKIEGO W KUŹNICY GRABOWSKIEJ" - KUŹNICA GRABOWSKA

 • KRS:0000216852
 • Nazwa: "RUCH SAMORZĄDOWY IM. PROF. MARIANA FALSKIEGO W KUŹNICY GRABOWSKIEJ"
 • Adres:63-522 KRASZEWICE, 114
 • Miasto:KUŹNICA GRABOWSKA
 • Gmina:KRASZEWICE
 • Powiat:OSTRZESZOWSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-31
 • Konto bankowe:21925600040054034620000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP