organizacje pożytku publicznego

"RKTIR" STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - TECHNICZNE W CHEŁMIE - CHEŁM

 • KRS:0000048584
 • Nazwa: "RKTIR" STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - TECHNICZNE W CHEŁMIE
 • Adres:22-100 CHEŁM, JEDNOŚĆ 45A
 • Miasto:CHEŁM
 • Gmina:M. CHEŁM
 • Powiat:M. CHEŁM
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-10-03
 • Konto bankowe:05193017252008301685380001
 • Zadania OPP:9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CHEŁM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE