organizacje pożytku publicznego

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH - RADZYŃ PODLASKI

 • KRS:0000199220
 • Nazwa: RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH
 • Adres:21-300 RADZYŃ PODLASKI, RYNEK 9
 • Miasto:RADZYŃ PODLASKI
 • Gmina:RADZYŃ PODLASKI
 • Powiat:RADZYŃSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-02
 • Adres WWW:http://www.rasil.home.pl
 • Konto bankowe:16804600022001000051820001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADZYŃ PODLASKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE