organizacje pożytku publicznego

PRACOWNIA POZARZĄDOWA - KOSZALIN

 • KRS:0000026352
 • Nazwa: PRACOWNIA POZARZĄDOWA
 • Adres:75-604 KOSZALIN, ZWYCIĘSTWA 137-139
 • Miasto:KOSZALIN
 • Gmina:M. KOSZALIN
 • Powiat:M. KOSZALIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-15
 • Adres WWW:http://www.kcwis.org.pl
 • Konto bankowe:67124036531111001008129975
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KOSZALIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE