organizacje pożytku publicznego

"POMOCNA DŁOŃ" - JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • KRS:0000148945
 • Nazwa: "POMOCNA DŁOŃ"
 • Adres:44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, RYBNICKA 6
 • Miasto:JASTRZĘBIE ZDRÓJ
 • Gmina:M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 • Powiat:M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-31
 • Konto bankowe:24847000012001001162800001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE