organizacje pożytku publicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU - PRZEMYŚL

  • KRS:0000020967
  • Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU
  • Adres:37-700 PRZEMYŚL, BARSKA 15
  • Miasto:PRZEMYŚL
  • Gmina:M. PRZEMYŚL
  • Powiat:M. PRZEMYŚL
  • Województwo:PODKARPACKIE
  • Data nadania cechy OPP:2004-11-26
  • Konto bankowe:12102042740000160200018168
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRZEMYŚL
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE