organizacje pożytku publicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH - GDAŃSK

 • KRS:0000241772
 • Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
 • Adres:80-210 GDAŃSK, ZWYCIĘSTWA 42a
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-09-26
 • Adres WWW:http://www.ptpz.pl
 • Konto bankowe:73124054001111000049184895
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE