organizacje pożytku publicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW - BIAŁOWIEŻA

 • KRS:0000082995
 • Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
 • Adres:17-230 BIAŁOWIEŻA, KOLEJOWA - WEJMUTKA
 • Miasto:BIAŁOWIEŻA
 • Gmina:BIAŁOWIEŻA
 • Powiat:HAJNOWSKI
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-06-30
 • Adres WWW:http://www.ptop.org.pl
 • Konto bankowe:08124052111111000049214273
 • Zadania OPP:15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE