organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ I CHOROBY RZADKIE "ARS VIVENDI", SKRÓCONA NAZWA "ARS VIVENDI" - RASZYN

 • KRS:0000244396
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ I CHOROBY RZADKIE "ARS VIVENDI", SKRÓCONA NAZWA "ARS VIVENDI"
 • Adres:05-090 RASZYN, PROJEKTOWANA 27
 • Miasto:RASZYN
 • Gmina:RASZYN
 • Powiat:PRUSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-03
 • Adres WWW:http://www.fenyloketonuria.org
 • Konto bankowe:62124028871111001010291769
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RASZYN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE