organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STASZOWIE - STASZÓW

 • KRS:0000340730
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STASZOWIE
 • Adres:28-200 STASZÓW RYTWIAŃSKA 23
 • Miasto:STASZÓW
 • Gmina:STASZÓW
 • Powiat:STASZOWSKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-30
 • Adres WWW:http://psouu-staszow,org
 • Konto bankowe:25943100052001001925870001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE