organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SKARSZEWACH - SKARSZEWY

 • KRS:0000307870
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SKARSZEWACH
 • Adres:83-250 SKARSZEWY, KOŚCIERSKA 11A
 • Miasto:SKARSZEWY
 • Gmina:SKARSZEWY
 • Powiat:STAROGARDZKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-07-14
 • Adres WWW:http://psouu_skarszewy.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:40834000010105241620000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SKARSZEWY
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE