organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GIŻYCKU - GIŻYCKO

 • KRS:0000073246
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GIŻYCKU
 • Adres:11-500 GIŻYCKO, DĄBROWSKIEGO 15
 • Miasto:GIŻYCKO
 • Gmina:GIŻYCKO
 • Powiat:GIŻYCKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-12-10
 • Adres WWW:http://www.gizycko.psouu.org.pl
 • Konto bankowe:44124057871111000057594312
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GIŻYCKO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE