organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "KOŁO" W BYTOMIU - BYTOM

 • KRS:0000015314
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "KOŁO" W BYTOMIU
 • Adres:41-902 BYTOM, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17
 • Miasto:BYTOM
 • Gmina:M. BYTOM
 • Powiat:M. BYTOM
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-30
 • Adres WWW:http://psouu-bytom.com.pl
 • Konto bankowe:67105012301000002267502793
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BYTOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE