organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW - BYDGOSZCZ

 • KRS:0000037573
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
 • Adres:85-090 BYDGOSZCZ, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 33
 • Miasto:BYDGOSZCZ
 • Gmina:M. BYDGOSZCZ
 • Powiat:M. BYDGOSZCZ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-02
 • Adres WWW:http://www.diabetyk.org.pl
 • Konto bankowe:37814200070000310220000002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BYDGOSZCZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE