organizacje pożytku publicznego

PODKARPACKI ZWIĄZEK BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR - TRZEBOWNISKO

 • KRS:0000226485
 • Nazwa: PODKARPACKI ZWIĄZEK BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR
 • Adres:35-061 RZESZÓW, BALDACHÓWKA 5A / 1
 • Miasto:TRZEBOWNISKO
 • Gmina:TRZEBOWNISKO
 • Powiat:RZESZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-17
 • Konto bankowe:93864211262012111585230001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TRZEBOWNISKO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE