organizacje pożytku publicznego

PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE W NOWYM TARGU - CZORSZTYN

 • KRS:0000164582
 • Nazwa: PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE W NOWYM TARGU
 • Adres:34-440 KLUSZKOWCE, STYLCHYN 36
 • Miasto:CZORSZTYN
 • Gmina:CZORSZTYN
 • Powiat:NOWOTARSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-29
 • Adres WWW:http://www.ptznowytarg.pl
 • Konto bankowe:28203000451110000001966470
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE