organizacje pożytku publicznego

PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FRANCESCO" W JELNEJ - JELNA

 • KRS:0000229696
 • Nazwa: PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FRANCESCO" W JELNEJ
 • Adres:37-310 NOWA SARZYNA, 85 A
 • Miasto:JELNA
 • Gmina:NOWA SARZYNA
 • Powiat:LEŻAJSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-02
 • Konto bankowe:06943010581000448320000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE