organizacje pożytku publicznego

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI GEM - MIĘKOWO

 • KRS:0000292652
 • Nazwa: OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI GEM
 • Adres:62-005 OWIŃSKA, KOLEJOWA 38
 • Miasto:MIĘKOWO
 • Gmina:CZERWONAK
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-04
 • Adres WWW:http://www.gemmiekowo.org
 • Konto bankowe:69102040270000180204725315
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP