organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TŁUCZANI - TŁUCZAŃ

 • KRS:0000017513
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TŁUCZANI
 • Adres:34-114 BRZEŹNICA,
 • Miasto:TŁUCZAŃ
 • Gmina:BRZEŹNICA
 • Powiat:WADOWICKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-01
 • Konto bankowe:14811200080000074920000010
 • Zadania OPP:19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP