organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZYDŁOWIE - SZYDŁÓW

 • KRS:0000009238
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZYDŁOWIE
 • Adres:28-225 SZYDŁÓW, OPATOWSKA 7
 • Miasto:SZYDŁÓW
 • Gmina:SZYDŁÓW
 • Powiat:STASZOWSKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-20
 • Adres WWW:http://www.szydlow.osp.org.pl
 • Konto bankowe:25852100062001000007230003
 • Zadania OPP:14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE