organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM MIEŚCIE - STARE MIASTO

 • KRS:0000042147
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM MIEŚCIE
 • Adres:62-571 STARE MIASTO, RYCHWALSKA 1
 • Miasto:STARE MIASTO
 • Gmina:STARE MIASTO
 • Powiat:KONIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-12
 • Konto bankowe:34853000000503538920000001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE