organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MALCU - MALEC

 • KRS:0000069587
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MALCU
 • Adres:32-651 NOWA WIEŚ, ŚWIĘTOJAŃSKA 53
 • Miasto:MALEC
 • Gmina:KĘTY
 • Powiat:OŚWIĘCIMSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-01
 • Konto bankowe:14812000032001000019060001
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MALEC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE