organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEŚNOGÓRZE - LEŚNOGÓRA

 • KRS:0000206182
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEŚNOGÓRZE
 • Adres:07-110 GRĘBKÓW,
 • Miasto:LEŚNOGÓRA
 • Gmina:GRĘBKÓW
 • Powiat:WĘGROWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-05-13
 • Adres WWW:http://www.lesnogora.osp.org.pl
 • Konto bankowe:28923600080002493430000010
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE