organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUDROWICACH - KUDROWICE

 • KRS:0000113353
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUDROWICACH
 • Adres:95-200 PABIANICE, 45
 • Miasto:KUDROWICE
 • Gmina:PABIANICE
 • Powiat:PABIANICKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-05-08
 • Konto bankowe:36878800092022000004460001
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP