organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCIERADZU - GOŚCIERADZ

 • KRS:0000056106
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCIERADZU
 • Adres:86-011 WTELNO,
 • Miasto:GOŚCIERADZ
 • Gmina:KORONOWO
 • Powiat:BYDGOSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-08
 • Adres WWW:http://osp.goscieradz.pl
 • Konto bankowe:16814400052001000030300001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE