organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZEJOWICACH - DOBRZEJOWICE

 • KRS:0000023312
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZEJOWICACH
 • Adres:67-231 ŻUKOWICE,
 • Miasto:DOBRZEJOWICE
 • Gmina:ŻUKOWICE
 • Powiat:GŁOGOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-28
 • Konto bankowe:70102030170000230201140375
 • Zadania OPP:14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP