organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHECHLE - CHECHŁO DRUGIE

 • KRS:0000028654
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHECHLE
 • Adres:95-082 DOBROŃ, LIPOWA 18
 • Miasto:CHECHŁO DRUGIE
 • Gmina:DOBROŃ
 • Powiat:PABIANICKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-26
 • Konto bankowe:17878800090411244220060001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE