organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BĘDKOWICACH - BĘDKOWICE

 • KRS:0000146789
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BĘDKOWICACH
 • Adres:32-089 WIELKA WIEŚ, RYNEK 9
 • Miasto:BĘDKOWICE
 • Gmina:WIELKA WIEŚ
 • Powiat:KRAKOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-10
 • Adres WWW:http://osp-bedkowice.eu
 • Konto bankowe:57859100070040000295060001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  19) ratownictwo i ochrona ludności
Znajdź OPP