organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - MOGIELNICA

 • KRS:0000092215
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 • Adres:36-040 BOGUCHWAŁA, 461
 • Miasto:MOGIELNICA
 • Gmina:BOGUCHWAŁA
 • Powiat:RZESZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-07
 • Konto bankowe:18916300092001000002730001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MOGIELNICA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE