organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA - LĘBORK

 • KRS:0000041352
 • Nazwa: OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA
 • Adres:84-300 LĘBORK, KRZYWOUSTEGO 1
 • Miasto:LĘBORK
 • Gmina:LĘBORK
 • Powiat:LĘBORSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-20
 • Konto bankowe:71102046490000760200673020
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LĘBORK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE