organizacje pożytku publicznego

OBYWATELSKIE BIURO INTERWENCJI - OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA OBYWATELSKA - SOPOT

 • KRS:0000245242
 • Nazwa: OBYWATELSKIE BIURO INTERWENCJI - OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA OBYWATELSKA
 • Adres:81-809 SOPOT, ARTURA GROTTGERA 4
 • Miasto:SOPOT
 • Gmina:M. SOPOT
 • Powiat:M. SOPOT
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-28
 • Adres WWW:http://www.obi.org.pl
 • Konto bankowe:71102018530000910200894816
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SOPOT
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE