organizacje pożytku publicznego

OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY - CHODZIEŻ

 • KRS:0000035984
 • Nazwa: OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
 • Adres:64-800 CHODZIEŻ, ZDROJOWA 14 A
 • Miasto:CHODZIEŻ
 • Gmina:CHODZIEŻ
 • Powiat:CHODZIESKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-19
 • Konto bankowe:61109013170000000031000261
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CHODZIEŻ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE