organizacje pożytku publicznego

NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE - NOWY TOMYŚL

 • KRS:0000174433
 • Nazwa: NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
 • Adres:64-300 NOWY TOMYŚL, WITOSA 8
 • Miasto:NOWY TOMYŚL
 • Gmina:NOWY TOMYŚL
 • Powiat:NOWOTOMYSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-01
 • Konto bankowe:06905800000000000568180001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NOWY TOMYŚL
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE